در اینجا میتوانید لیست کاملی از سایت های  مادر کارخانجات تولید کننده مادربرد را جهت آپدیت بایوس مادربرد بیابید . 


1- دریافت بایوس مادربرد گیگابایت GigaByte Motherboard Bios

2-دانلود بایوس و درایورهای  مادربردهای ایسوس Asus Motherboard Bios & Driver
3-دانلود بایوس و درایورهای مادربردهای ام اس آی  MSI Driver & Bios Downlod

 
 

Motherboard Manufacturers BIOS Upgrades

2 the Max Home Page : http://www.2themax.com
Driver Page: http://www.2themax.com/drivers.htm
A-trend Home Page : http://www.atrend.com.tw
Driver Page: http://www.atrend.com.tw/driver.html
ABit Home Page : http://www.abit.com.tw
Driver Page: http://www.abit.com.tw/html/download.htm
Advance Integration Research Home Page : http://www.airwebs.com
Driver Page: http://www.airwebs.com/tech_support.html
American Megatrends Home Page : http://www.amibios.com/
Amptron Home Page : http://www.amptron.com
Driver Page: http://www.amptron.com/html/download.html
AOpen Home Page : http://www.aopen.com.tw
Driver Page: http://www.aopen.com.tw/tech/mainbd/mainbd.htm
ASUS Home Page : http://www.asus.com.tw
Driver Page: http://www.asus.com.tw/Products/bios.html
Biostar Home Page : http://www.biostar.com.tw
Driver Page:
FTP Server: ftp://biostar.com.tw/BIOS
Chaintech Home Page : http://www.chaintech.com.tw
Driver Page: http://www.chaintech.com.tw/bios/frame6.htm
Concord Home Page : http://www.concord.com.hk
Driver Page: http://www.concord.com.hk/support/library.htm
Elite Computer Systems Home Page : http://www.ecs.com.tw
Driver Page: http://www.ecs.com.tw/ecs/ecs/spp-m.htm
Epox Home Page : http://www.epox.com
Driver Page: http://www.epox.com/bios.html
FIC Home Page : http://rd.fic.com.tw
Driver Page: http://rd.fic.com.tw/bios.htm
Freetech Home Page : http://www.freetech.com
Driver Page: http://www.freetech.com/SUPPORT/Download.htm
Giga-Byte Home Page : http://www.giga-byte.com
Driver Page: http://www.giga-byte.com/software.html
IBM Home Page : http://www.us.pc.ibm.com
Driver Page: http://www.us.pc.ibm.com/cdt/biosidx.html
Intel Home Page : http://support.intel.com
Driver Page: http://support.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
FTP Server: ftp://ftp.intel.com/pub/bios/
Jet Way Home Page : http://www.jet-way.com
Driver Page: http://www.jet-way.com/download.htm
MachSpeed Home Page : http://www.machspeed.com/
Magic-Pro Home Page : http://www.magic-pro.com.hk
Driver Page: http://www.magic-pro.com.hk/bios.html
Matsonic Home Page : http://www.matsonic.com
Driver Page: http://www.matsonic.com/update.htm
Megastar Home Page : http://megastar.kamtronic.com
Driver Page: http://megastar.kamtronic.com/support.htm
Micro-Star Home Page : http://www.msi.com.tw
Driver Page: http://www.msi.com.tw/bios/bios.htm
Nimble Home Page : http://www.bjmt.com
Driver Page: http://www.bjmt.com/htm/mb_drv.htm
PC Chips Home Page : http://www.pcchips.com
Driver Page: http://www.pcchips.com/bios.html
QDI Home Page : http://www.qdigrp.com
Driver Page: http://www.qdigrp.com/html/bios.html
Shuttle Home Page : http://www.shuttlegroup.com
Driver Page: http://www.shuttlegroup.com/products/support/bios.html
Siemens-PC´s Home Page : http://www.fujitsu-siemens.com
Driver Page: http://www.fujitsu-siemens.com/de/service/index.html
Supermicro Home Page : http://supermicro.com
Driver Page: http://supermicro.com/Download/DLframe.htm
Tyan Home Page : http://www.tyan.com
Driver Page: http://www.tyan.com/html/cmos.html