دسترسی به فرم ثبت نام کارآموزان

سلام
کاربر گرامی
unknown توجه نمایید در وب سایت خانه سخت افزار دو گروه اصلی کاربران وجود دارند:
1- کاربران سایت
2- کارآموزان خانه سخت افزار

 
دسته اول کاربرانی هستند که فرم ثبت نام اولیه را پر می نمایند و به قسمت هایی از سایت دسترسی خواهند داشت . دسته دوم کارآموزان خانه سخت افزار هستند که پس از ثبت نام اولیه به مانند دیگر کاربران ، در قسمت  کارآموزان  نیز خود را ثبت نام می نمایند و قادر به ورود به قسمت پرسش و پاسخ تالار ها خواهند شد.

جهت پشتیبانی و دریافت پاسخ به  سوالات خود لطفا" پس از  
  ثبت نام در سایت خانه سخت افزار در صورتیکه جزو کارآموزان خانه سخت افزار می باشید در قسمت پایین  فرم مربوطه را پر نمایید. پس از بررسی اطلاعات شما از طرف مدیر ایمیلی مبنی بر مجاز بودن شما جهت ورود به تالارها دریافت خواهید کرد . پس از ارسال فرم ثبت نام کارآموزان لطفا" اطلاعات شخصی خود را تکمیل نمایید در غیر اینصورت مجوز ورود صادر نخواهد شد.