یک راهنمایی کلی
بازدید کننده محترم به وب سایت خانه سخت افزار خوش آمدید.این وب سایت جهت ارائه مطالب زیر خلاصه می شود:
1- اطلاعات کلی در مورد دوره های آموزشی خانه سخت افزار.
2- ویترین محصولات و ابزار و لوازم تعمیرات سخت افزار جهت تجهیز کارگاه تعمیرات.
3- راهنما ها و آموزش های خاص جهت تعمیرات سخت افزار و مطالب آموزشی دیگر.
4- تالارهای پرسش و پاسخ جهت پشتیبانی از کارآموزان و کارورزان خانه سخت افزار.
5- صفحات اختصاصی موقت و ثابت جهت پاسخگویی های خاص در طول زمان های خاص.

وب سایت خانه سخت افزار از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.
1- صفحاتی که برای بازدید عموم باز می باشد.
2- صفحاتی که پس از ثبت نام جهت بازدید شما کاربران سایت در اختیارتان قرار می گیرد.
3- صفحاتی که صرفا" در اختیار کارآموزان خانه سخت افزار می باشد ( پس از ثبت نام ) مانند تالارها
4- صفحات اختصاصی که فقط برای بعضی اشخاص به مدت محدود باز خواهد شد.