شرایط آپگرید سخت افزاری بردهای قدیمی سبز رنگ Pci به برد قرمز Pci-E
http://www.acelaboratory.com/catalog/extending-opportunities.php
 
Upgrade program for the PC-3000 UDMA and the PC-3000 SCSI (on the PCI bus)  

برنامه ارتقاء جهت پی سی 3000 یو دی ام ای و پی سی 3000 اسکازی

All users of the green-colored PC-3000 for Windows UDMA and PC-3000 for SCSI (on the PCI buses) can upgrade their systems to the new PC-3000 UDMA-E and PC-3000 SAS correspondingly according to the upgrade program with 50% discount from the cost of the new systems. Upgrade means the exchange of the old board to the new board starting from the 15 of April, 2014.

تمامی کاربران دارنده برد های سبز رنگ PC-3000 UDMA  و PC-3000 SCSI  با درگاه Pci  می توانند سیستم هایشان بر اساس پروژه ارتقاء آپگرید  با 50% تخفیف نسبت به قیمت سیستمهای جدید به   PC-3000 UDMA-E  و  PC-3000 SASارتقاء دهند. ارتقاء سخت افزاری یا همان آپگرید به معنی تعویض بردهای قدیمی به بردهای جدید از تاریخ Apr -15-2014 به بعد خواهد بود.

Contents of the Hardware Upgrade delivery suite

محتویات سخت افزار جدید برای آپگرید.

The PC-3000 UDMA (PCI-E) Upgrade consists of the new PC-3000 UDMA (PCI-E) board, power cables and SATA interface cables.

پی سی 3000 یو دی ام ای -ای شامل  برد جدید پی سی 3000 یو دی ام ای -ای ، کابل های پاور ، کابل های ساتا  می باشد.

The PC-3000 SAS (PCI-E) Upgrade consists of the new PC-3000 SAS (PCI-E) board, power cables and SAS interface cables.

پی سی 3000 سس  پی سی آی - ای  شامل برد جدید پی سی 3000 سس  پی سی آی - ای ، کابل های پاور و کابل سس می باشد.

Conditions of supporting the previous-generation tools

شرایط پشتیبانی از ابزار های نسل قبل
 
PC-3000 for Windows UDMA:
The technical support including software updates will be provided both for the old UDMA and the new UDMA-E. Since the 1st of January, 2016 the software updates will be provided for the PC-3000 UDMA-E only. After this date the old PC-3000 UDMA will be still usable. Activation, forum access and technical consultations (if necessary) will be still available.

پی سی 3000 برای ویندوز  یو دی ام ای:
پشتیبانی فنی شامل آپدیت نرم افزاری ، هر دو ابزار UDMA و UDMA-E   را شامل خواهد شد. از تاریخ یک ژانویه  سال 2016   به روز رسانی نرم افزاری فقط شامل  PC-3000 UDM-E  خواهد بود.بعد از این تاریخ پی سی 3000 یو دی ام ای قدیمی هنوز قابل استفاده خواهد بود همچنین فعال سازی، دسترسی به انجمن فنی و مشاوره در صورت لزوم هنوز هم در دسترس خواهد بود.

The price for the technical support remains the same both for the PC-3000 UDMA and the PC-3000 UDMA-E.

قیمت برای پشتیبانی فنی هر دو سیستم یو دی ام ای و یو دی ام ای ایی همچنان با هم یکسان باقی خواهد ماند.
 
If you have a valid TS period for your PC-3000 UDMA and you buy the hardware upgrade from the PC-3000 UDMA to the PC-3000 UDMA-E, your TS period remains valid plus one month of free technical support is added to your TS period.

اگر شما پشتیبانی فنی را هنوز دارید و جهت  تکنیکال ساپورت و در یافت آپدیت نرم افزاری  برای  یکسال پول پرداخت کرده اید  واگر ارتقاء سخت افزاری از یو دی ام ای قدیمی به یو دی ام ای - ایی را خریداری بفرمایید ، تکنیکال ساپورد شما به همان صورت ادامه پیدا خواهد کرد و نیز یک ماه به آن بصورت مجانی افزوده خواهد شد.
 
PC-3000 for SCSI:
Due to the great difference in the hardware and the united kernel of the PC-3000, it is technically impossible to release the new software versions for the old PC-3000 SCSI. The old PC-3000 SCSI will still be usable. Activation, forum access and technical consultations (if necessary) will be still available.

پی سی 3000 اسکازی
با توجه به اختلاف  فراوان  سخت افزاری در هسته مرکزی پی سی 3000 از لحاظ فنی دیگر امکان انتشار نرم افزار جدید برای پی سی 3000 اسکازی قدیمی وجود ندارد. و  پی سی     3000 قدیمی هنوز قابل استفاده خواهد بود . تکنیکال ساپورد شما به همان صورت ادامه پیدا خواهد کرد و نیز یک ماه به آن بصورت مجانی افزوده خواهد شد. 
 
If you have a valid technical support period for the PC-3000 SCSI and you upgrade your PC-3000 SCSI to the new PC-3000 SAS, your TS period remains valid for the new PC-3000 SAS instead of the PC-3000 for SCSI plus one more additional free month of technical support is added. If you do not plan to upgrade your PC-3000 SCSI to the PC-3000 SAS but you have a valid technical support contract for the PC-3000 SCSI, we will offer the special benefits for your technical support.

اگر شما پشتیبانی فنی را هنوز دارید و جهت  تکنیکال ساپورت و در یافت آپدیت نرم افزاری  برای یکسال پول پرداخت کرده اید واگر ارتقاء سخت افزاری از اسکازی قدیمی به سس را خریداری بفرمایید ، تکنیکال ساپورد شما به همان صورت ادامه پیدا خواهد کرد و نیز یک ماه به آن بصورت مجانی افزوده خواهد شد. اگر شما هیچ نقشه ای برای  ارتقاء به سیستم جدید ندارید ولی هنوز تکنیکال ساپورت سالیانه  را دارا هستید (ولی دیگر آپدیت نخواهد شد)

Please feel free to contact ts@acelab.ru with all questions and requests for the Technical Support.

لطفا" در صورت تمائل با ایمیل زیر جهت پاسخگویی به سوالات و پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
ts@acelab.ru
reza.amir.ihh@gmail.com
Conditions of getting the Hardware Upgrades
To upgrade your hardware, please feel free to contact your personal sales representative or sales@acelab.ru . Please provide the number of your old PC-3000 UDMA (PCI) or PC-KEY of the PC-3000 for SCSI and indicate if it has Data Extractor.

شرایط دریافت ارتقاء سخت افزاری
جهت آپگرید و ارتقاء سخت افزاری در صورت تمایل با نمایندگی فروش خود ( در ایران – خانه سخت افزار www.ihhco.com ) و یا ایمیل زیر تماس بگیرید. لطفا" شماره سریال برد قدیمی خود را ارایه بفرمایید و در صورت داشتن دیتا اکسترکتور آن را اعلام نمایید.

You will receive the new board with the blocked activation.
You do not need to send us back the card to avoid extra costs and customs issues for you. The condition of the upgrade is the video where is it clearly seen that your old board was damaged (protection board is drilled through or broken). After we receive this video file, the new board will be re-registered and its activation unblocked. 

شما برد جدید را دریافت خواهید کرد اما فعال سازی آن مسدود خواهد بود.
احتیاجی به فرستادن برد قدیمی نیست و شما نیز هزینه کمتری را در قبال پرداخت نکردن عوارض گمرکی فرستادن کارت متحمل خواهید شد. شرایط ارتقاء فیلمی است که بصورت واضح نشان دهنده این باشد که برد قدیمی منحدم شده است  (سوراخ شده و یا شکسته باشد) . بعد از دریافت فیلم برد جدید دوباره رجیستر شده و فعال سازی آن آزاد خواهد گشت.

Please note that the hardware upgrade program is valid only for exchanging the PC-3000 UDMA (PCI) to the PC-3000 UDMA (PCI-E) and is not valid for the PC-3000 Express and PC-3000 Portable hardware platforms.

توجه داشته باشید برنامه ارتقاء صرفا" برای تعویض PC-3000 UDMA (PCI)  به  PC-3000 UDMA (PCI-E)می باشد و نه به PC-3000 Express و یا پورتابل.