دوستان همکاران و کارآموزان محترم
    در این قسمت سعی کرده ایم مجموعه کاملی از انواع برد هارد دیسک از جمله برد هارد مکستور - برد هارد سیگیت - برد هارد وسترن دیجیتال و برد هارددیسک های آی بی ام و هیتاچی  را به خدمت شما معرفی کنیم . خانه سخت افزار همیشه و در هر زمان کامل ترین مجموعه آرشیو برد هارد دیسک ها را در اختیار داشته است و در تمامی مدت فعالیت خود سعی داشته به ارتقاء کیفی و کمی کار و اطلاعات دیگر همکاران و کارآموزان بیافزاید. مجموعه آرشیو مصور انواع برد هارد دیسک نیز در همین راستا تهیه گشته است. شما در این قسمت از وب سایت خانه سخت افزار میتوانید انواع برد هارد دیسک ها را مشاهده و نحوه پیدا کردن برد هارد دیسک متناسب با هارد را بیاموزید . سعی ما بر این است تا بتوانید تشخیص دهید که چه بردی متعلق به چه هارد دیسکی می باشد و نحوه شناسایی برد هارد دیسک را شرح خواهیم داد و در ادامه به بررسی انواع برند های هارد دیسک و مدل های هر برند خواهیم پرداخت و تا حد امکان در شناسایی مختصات یک هارد دیسک ورود خواهیم کرد.

 جهت شناسایی انواع برد هارد دیسک و چگونگی تشخیص اینکه چه بردی متعلق به چه هاردی می باشد در این قسمت کلیک کنید. (  این قسمت از سایت در حال تکمیل می باشد تا چند روز آینده به امید حق باز خواهد شد )

جهت شناسایی انواع  برند و مدل و خانواده های هارد دیسک  و مشخصات آن ها در این قسمت کلیک نمایید.
(  این قسمت از سایت در حال تکمیل می باشد تا چند روز آینده به امید حق باز خواهد شد )

انواع آی سی پاور برد هارد دیسک (HDD PCB Power Chip) بصورت کلی و برای تمامی برند های هارد دیسک.

Seagate 100112540 PCB

Seagate 100112540 PCB Circuit Board Board Number: 100112540 Main Controller IC: 23400361-021 HDD Motor Combo IC: 100124439

 

Seagate 100115642 PCB

Seagate 23400361-121 U6 PCB Circuit Board Board Number: 100115642 Main Controller IC: 23400361-121 HDD Motor Combo IC: 23400269-021

 

Seagate 100139362 PCB

Seagate 23400361-321 U6 PCB Circuit Board Board Number: 100139362 Main Controller IC: 23400361-321 HDD Motor Combo IC: 100143434

 

Seagate 100151017 PCB

Seagate 23400361-321 Barracuda 4 PCB Circuit Board Board Number: 100151017 Main Controller IC: 23400361-321 HDD Motor Combo IC: SH6950D Brand:...

 

Seagate 100167669 PCB

Seagate 100167669 Barracuda 4 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100167669 HDD Motor Combo IC: SH6950D/100158192 Brand: Seagate Barracuda PCB

 

Seagate 100167669 PCB

Seagate 100167669 U6 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100167669 HDD Motor Combo IC: 100143434

 

Seagate 100172979 PCB

Seagate 100172979 U6 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100172979 HDD Motor Combo IC: 100143434

 

Seagate 100172979 PCB

Seagate 100172979 Barracuda 4 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100172979 HDD Motor Combo IC: 100158192/SH6950D Brand: Seagate Barracuda PCB When...

 

Seagate 100226836 PCB

Seagate 100226836 Barracuda 5 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100226836 HDD Motor Combo IC: 100217347/SH6950D Brand: Seagate Barracuda PCB When...

 

Seagate 100252820 PCB

Seagate 100252820 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100252820 Motor Combo IC: 100244097/SH6950D Brand: Seagate Barracuda PCB...

 

Seagate 100274360 PCB

Seagate 100274360 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100274360 HDD Motor Combo IC: SH6950D/100244097 Brand: Seagate Barracuda PCB...

 

Seagate 100274360-74 PCB

Seagate 100274360-74 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100274360-74 HDD Motor Combo IC: 100244097/SH6950D Brand: Seagate...

 

Seagate 100276340 PCB

Seagate 100276340 ST3160023AS Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Name: ST3160023AS Board Number: 100276340 Main Controller IC: 100258581 HDD Motor...

 

Seagate 100291893 PCB

Seagate 100342861-74 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Board Number: 100291893 Main Controller IC: 100342861-74 HDD Motor Combo IC: 100343137 Brand:...

 

Seagate 100291893 PCB

Seagate 10031396-74 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Board Number: 100291893 Main Controller IC: 10031396-74 HDD Motor Combo IC: 100244097 Brand:...

 

Seagate 100291893 REV A PCB

Seagate 100291893 REV A Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Board Number: 100291893 REV A Main Controller IC: 100319396 HDD Motor Combo IC: 100244097...

 

Seagate 100306042 PCB

Seagate 100306042 100342861 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Board Number: 100306042 Main Controller IC: 100342861 HDD Motor Combo IC: SH6950D...

 

Seagate 100306336 PCB

Seagate 100306336 100258581 SATA Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Board Number: 100306336 Main Controller IC: 100258581 HDD Motor Combo IC: SH6950D...

 

Seagate 100328754 PCB

Seagate 100328754 ST3160023AS Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Name: ST3160023AS Main Controller IC: 100328754 HDD Motor Combo IC: SH6950D Brand:...

 

Seagate 100328755 PCB

Seagate 100328755 Barracuda 7200.7 PCB Circuit Board Main Controller IC: 100328755 HDD Motor Combo IC: SH6950D Brand: Seagate Barracuda PCB

 

 [<< Prev]   1  2  3  4 5 6  [Next >>]