چیپ را با حرارت معین از زیر و رو گرم کنید . عموما" درجه حرارت مابین 120 تا 160 درجه سلسیوس برای ذوب شدن قلع کافی است.

پس از ذوب شدن پایه ها بوسیله پنس و یا ساکشن مخصوص چیپ را بلند نمایید و از مادر برد جدا کنید.

بوسیله سیم شیلد ( قلع جمع کن ) روی سطح چیپ را کاملا" تمیز کنید و تمامی قلع های بجا مانده از پایه های قبلی را جمع آوری کنید بصورتیکه سطح کاملا" صاف و یک دست باشد . سپس با یک حلال قوی مانند تینر سطح چیپ را از روغن قلع پاک و خشک نمایید.

سطح چیپ را با یک لایه نازک ازخمیر فلاکس بپوشانید این خمیر کمک میکند در مراحل بعدی توپ های قلع در مکان های خاص به سطح چیپ بچسبند

چیپ را درون گیره مخصوص شابلون قرار دهید

شابلون را بر روی گیره مخصوص و در بالای چیپ نصب نمایید.

توپ قلع متناسب با چیپ و شابلون را بر روی تمامی نقاط شابلون بریزید و پخش نمایید

سوراخ های خالی را بوسیله برس و یا پنس با توپ قلع پر کنید و توپ های اضافی را در یک طرف جمع کنید.


 
 
 
 

شابلون را به آرامی بلند نمایید. توجه کنید مستقیم به سمت بالا .

پس از برداشتن شابلون توپ های قلعی که بوسیله خمیر فلاکس به چیپ چسبیده اند بجا می مانند . چیپ را به آرامی حرارت دهید .توجه کنید فشار هوا بوسیله سیستم های دمنده باعث جابجا شدن توپ های قطع میشود پس یا از زیر حرارت دهید و یا فشار هوای گرم دمنده را ببندیدو فقط با حرارت المنت توپ ها را ذوب نمایید تا به چیپ جوش داده شوند.